Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere se og finne frem til bygninger, boliger og andre objekter eller steder det er viktig å finne frem til.

Les mer om..

Adressetildeling

Hytteadressering

Bolignummer/adressemerker

Skilting

Gebyrer/priser

Kommunen kan ikke kreve gebyr for fastsetting av adresse, jmf. matrikkelforskriften § 16, pkt.2, bokstav c.

Lover /forskrifter

Matrikkellova

Lov om stadnamn

Matrikkelforskriften

Linker
Sist endret 11.01.2016
Login for redigering