Interkommunale enheter

De aller fleste kommuner er deltaker i flere interkommunale samarbeider. Dette er et uttrykk for at den enkelte kommune ikke kan eller ikke ser seg tjent med å løse en del oppgaver alene. Sauherad danner sammen med Bø og Nome et Midt-Telemark samarbeid som tilbyr følgende felles enheter:

Andre interkommunale samarbeid
Midt Telemark Regnskapskontroll
Krisesenter i Telemark
Vest-Telemark Næringsutvikling (innkjøpssamarbeid)
IKA Kongsberg (Arkiv)
IRMAT (Renovasjon)
 

Motivasjon for samarbeid

Samhandling mellom kommuner kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, spesielt for de minste kommunene. Interkommunalt samarbeid er en mulighet hvor mindre kommuner kan høste noen av de stordrifts- og kvalitetsfordeler større enheter gir, samtidig som det gir kommunene mulighet til å differensiere mellom ulike typer kommunal virksomhet og legge de tjenester hvor nærhet er ønskelig til de opprinnelige kommunene.
Når to eller flere kommuner inngår en avtale på frivillig basis om å løse en eller flere oppgaver sammen, er ofte de viktigste motivasjonsfaktorene:
-Å etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser.
-Å heve kvaliteten og drive tjenesten mer effektivt.Bygge en region og styrke identiteten slik at den framstår som en attraktiv og konkurransedyktig region. Ivareta den enkeltes rettsikkerhet ved utøvelse av tillagt myndighet.
-Å stanse den pågående statliggjøringen av tjenester og samfunnsoppgaver.Omfattende interkommunal samarbeid i ulike organisasjonsformer kan også innebære uoversiktlighet både for innbyggerne og kommunene.

Kommunene står fritt til å samarbeid med andre kommuner uten en såkalt organisatorisk overbygning gjennom f eks kompetansenettverk eller kjøp av tjenester. I tillegg kan kommunene delta i samarbeid med en formell organisatorisk overbygning, enten hjemlet i kommuneloven eller selskapslovene. Les mer om de ulike samarbeidsmodellene i diverse rapporter nedenfor. 

 

Sommertoget

NRK sommertoget stopper på Nordagutu!

26.07.2017

Toget kommer til Nordagutu stasjon lørdag 5.august

Bo_og_Sauherad.JPG

Informasjon om Ny kommune Sauherad og Bø

24.07.2017

Informasjon juli 2017

elder.jpg

Ny forskrift - tildeling av langtidsopphold i Sykehjem

03.07.2017

Kriterier for tildeling av langtidsopphold i Sykehjem

rp_Horte_omreg

Reguleringsplan Hørte sentrum, omregulering B6 - melding om vedtak

30.06.2017

Melding om vedtatt planendring. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende infrastruktur innenfor...

Bever

Høring- åpning for jakt og fangst av bever og kommunale målsettinger for bever i Midt-Telemark

30.06.2017

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017. Forskriften...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering