Artikkel (1)

Selvbetjening

 

Ved hjelpe av menyen til venstre kan du velge ulike selvbetjeningsfunksjoner:

Til selvbetjeningsportalen - Her finner du elektroniske skjemaer du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk.

Møtekalender og sakspapirer - Her finner du oversikt over møter i de ulike utvalgene, og du kan også lese eller laste ned sakskart og tilhørende dokumenter

Postliste - Her får du en oversikt over innkommet og utgående post fra kommunen. Det er  bare dokumenttittelen som vises, ikke selve dokumentet. All post blir behandlet i samsvar med reglene i Off.loven ( Lov om offentlighet i forvaltningen av 19.juni 1970 nr.69) - enten posten mottas elektronisk, direkte eller pr. brev. Dette betyr derfor at man må være forberedt på at innholdet i henvendelsen kan bli offentlig kjent via kommunens postlister eller via den politiske møtemodul. Dokumenter som er eldre enn 90 dager, vil automatisk fjernes. Dersom du ønske innsyn i et dokument kan du sende en henvendelse til postmottak@sauherad.kommune.no Husk å oppgi journalpost og dato.

Arkivet - Her kan du søke opp saksbehandlingsdokumenter som ikke er unntatt offentlighet

Ansatte - Her kan du søke opp ansattes kontaktinformasjon

Kontankt oss -  Send meldig eller ring til servicetorget

Avdelinger - Her kan du søke opp avdelinger i kommunen

 

 

Sist endret 20.01.2015
Login for redigering